Jubileum sponsoravond SC Overdinkel

Samen met Eric Braamhaar een avond ‘Fluitend Ondernemen’ verzorgd voor sponsoren en relaties van SC Overdinkel in het kader van haar 10-jarig jubileum. Een leuk weerzien en mooi één-tweetje met voorzitter Marco Hagmolen of Ten Have.

Verslag op site Sportclub Overdinkel:

Het Grand Café van Sportclub Overdinkel was op woensdagavond 12 maart goed gevuld. Bijna 100 afgevaardigden van onze sponsoren hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de presentatie van Eric Braamhaar en Benno Schildkamp over het thema “Fluitend Ondernemen”. Voorzitter Marco Hagmolen of ten Have verwelkomde de gasten en maakte duidelijk dat een vereniging niet meer te runnen valt als er geen sponsorinkomsten zouden zijn. Daarmee maakte hij het belang van het organiseren van dit soort bijeenkomsten duidelijk. Dit als dank voor de financiële steun aan onze vereniging. De aanleiding voor het organiseren van deze sponsoravond is het 10-jarig jubileum van Sportclub Overdinkel. Dit is de start van een feestelijk jaar.

Na dit openingswoord kwamen Eric Braamhaar en Benno Schildkamp aan het woord. Het thema van hun lezing was “Fluitend ondernemen”. Benno Schildkamp, directeur van Food Connect te Almelo, heeft in 2012 de award “slimste bedrijf van Nederland 2012” ontvangen. Hij heeft het boek “Voetballend ondernemen” geschreven en heeft een managementmodel, het SAS-model (Stadion als Spiegel) ontwikkeld. Eric Braamhaar, de bekende internationale scheidsrechter uit Enter, geeft lezingen en is werkzaam voor de scheidsrechtersopleiding bij de KNVB.

Beide sprekers lieten de overeenkomst zien tussen voetbal en het zakenleven. Goed leiderschap is belangrijk voor het aansturen van een bedrijf. Voor het fluiten van een wedstrijd geldt hetzelfde. Klantgerichtheid, teambuilding en communicatie staan centraal voor iedere organisatie. Met één-tweetjes en met goede voorzetten (die werden ingekopt) lieten de sprekers met anekdotes en filmpjes zien dat leiderschap bepalend is voor de ontwikkeling van mensen. Met goed leiderschap kun je talent laten opbloeien. Met het SAS-model maakte Benno duidelijk dat de toeschouwers op de tribune en de klanten van een bedrijf een beter zicht op het voetbalveld of de werkplek hebben dan de personen die zich daar bevinden. Simpel communiceren, met beide benen op de grond blijven staan, iedere dag opnieuw presteren en motiveren passeerden de revue. Het was een mooi verhaal met humor, voorzien van praktische tips. Marco bedankte de sprekers voor hun presentatie en bood hen een passend presentje aan. Ook bedankte hij de aanwezigen voor hun komst en sprak de wens uit dat de tips in de praktijk tot uitvoering kunnen worden gebracht. Na afloop was er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid met elkaar een babbeltje te maken. Hiervan werd ruimschoots gebruik gemaakt. Al met al was het een zeer geslaagde avond.

Het bestuur en de sponsorcommissie wil een ieder die een bijdrage aan het welslagen van deze avond heeft geleverd zeer hartelijk bedanken voor hun inspanning.