Gastcollege aan studenten Universiteit Wageningen

Reacties van studenten :

‘Het inzicht dat mensen vanuit liefde en vertrouwen met elkaar omgaan, ze zijn allemaal even belangrijk en even nodig voor een goede organisatie. Wanneer iedereen ervan uit zou gaan dat niemand beter is dan een ander, omdat iedereen zijn eigen waardevolle bijdrage levert, zou e wereld er een stuk mooier uit gaan zien!’

‘Door het bedrijf te vergelijken met een voetbalveld, waarbij elke actor even belangrijk is, ontstaat er een platte organisatie die op zichzelf kan functioneren. Dit bedrijf is een perfect voorbeeld van hoe uit ‘chaos’ een zelforganisatie kan ontstaan.’

‘De manier waarop Benno zijn bedrijf heeft ingericht sprak mij erg aan omdat het uit zijn hart kwam. Niet met het oog op pure winst, wat in deze kapitalistische samenleving maar al te veel voorkomt, maar het kwam voort uit liefde voor het bedrijf en de medemens.’

‘Ik zie vaak dat mensen bovenaan een structuur willen staan vanwege het aanzien dat ze hiermee krijgen, maar Benno liet me zien dat veel ondernemingen geen hiërarchische structuur nodig hebben.’

‘Dit is een manier om aan de sociale behoeften van mensen te voldoen, zoals de behoefte om erbij te horen (behoeftenpiramide van Maslow).’

‘Iedere werknemer is even belangrijk. Als één speler iets mankeert, speelt het hele team slechter.’

‘In een organisatie waar iedereen gelooft een belangrijk aandeel te leveren wordt beter gewerkt.’

‘Stel dat ik later een bedrijf ga managen dan onthoud ik deze manier van organiseren en wil ik kijken of ik zoiets (in mijn eigen stijl) ook kan toepassen.’

‘Het gaat om mensen, dus wat je ook doet, die mag je niet reduceren tot getallen (zoveel FTE).’

‘Ik heb door dit college meer hoop gekregen op meer organisaties met een echt, kloppend mensenhart. Daar zijn er nog te weinig van.’

‘Als je het hoort klinkt het heel logisch, maar gemotiveerde medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, is van essentieel belang voor het bereiken van gezamenlijke doelen.’

‘Het bewijst dat monetair succes en passie heel goed samengaan en misschien wel noodzakelijk zijn.’

‘Het heeft me het inzicht gegeven dat je te allen tijde gewoon normaal moet blijven doen.’

‘Voor mij is/was het bedrijfsleven echt een boze wereld waarin het draait om winst en geld; mensen zijn er om voor je te werken en winst te maken. Benno liet zien dat je ook op een sociale manier een bedrijf kan hebben.’

‘Goed werken is niet het gevolg van een rekensom en een uitwerking van een taak en de te behalen doelen, maar van interacties, omstandigheden en soms simpelweg het verplaatsen van een verkeerd gesitueerd potje.’

‘Ik heb bij verschillende bijbanen ervaren hoe mensen ‘onderaan’ in de piramide zich verzetten tegen de organisatie, terwijl dat juist funest is voor de organisatie zelf. Ik denk dat je dat op deze manier kunt voorkomen.’