Fluitend ondernemen bij SV.Babberich/Liemers

“Fluitend ondernemen” met Benno Schildkamp en Eric Braamhaar

De Businessclub van SV. Babberich/Liemers loopt langzaamaan vol. Op deze avond laten Benno Schildkamp en Eric Braamhaar ons een kijkje nemen in hun werelden. Benno als directeur van Food Connect en Eric Braamhaar als internationaal topscheidsrechter Betaald Voetbal.

De presentatie heeft veel overeenkom- sten met een echte voetbalwedstrijd. Er is sprake van twee speelhelften en natuurlijk de rust. Deze rust is nodig om het gehoorde te laten gronden. De hele presentatie geeft stof tot nadenken. In het begin van de presentatie laat Benno zien welke “fouten” een leidinggevende kan maken in een slecht nieuws gesprek. Voor beide partijen in een onderneming is zo’n gesprek een vreselijk moment. “Je kunt het alleen wel gemakkelijker maken door rechtstreeks en eerlijk de boodschap uit te spreken”, zo geeft Benno aan. Dit is dan meteen ook de rode draad in de hele presentatie: “Durf eerlijk te zijn en blijf vooral communiceren met elkaar! Duidelijkheid staat voorop, naar de collega’s maar ook naar klanten.”

Eric laat de toehoorders een aantal fragmenten zien van wedstrijden die hij gefloten heeft. Het voetbalspel is gebaseerd op 17 regels. Natuurlijk moet je deze regels volgen, maar soms moet je een beslissing nemen op gevoel. Niets is zo erg in het voetbal als het spel stilleggen, soms is doorspelen beter. Ditzelfde geldt voor de werkvloer. Niet de directeur of de manager is de belangrijkste persoon in het bedrijf. Veelal weten de mensen op de werkvloer veel beter wat er aan de hand is en wat er speelt. De leidinggevende moet zich in kunnen leven in zijn medewerkers en er niet boven staan. Het gaat erom samen het doel te bereiken. Benno geeft aan, dat hij dit binnen Food Connect bereikt heeft door veel informele gesprekken te houden met zijn collega’s. Op deze manier weet hij wat er leeft. Eric geeft aan, dat je een opstootje op het veld soms gewoon moet laten gebeuren. Zodra de emoties weg zijn, kun je een goede beslissing nemen. Zie hier de vele over- eenkomsten tussen het zakenleven en het voetbalspel.

Benno heeft moeite met het traditionele organogram. De directeur staat bovenaan en onderaan “hangen” de medewerkers die het bedrijf eigenlijk draaiende houden. Door toedoen van zijn zoontjes kwam hij op het idee om het voetbalveld als uitgangspunt te nemen om een organisatie te visualiseren. Op de tribune zitten de klanten en die kijken naar het proces en kunnen een oordeel geven over het bedrijf. De klant staat in dit model centraal en op het veld zijn alle spelers (medewerkers)even belangrijk. Het SaS-model (Stadion als Spiegel) was geboren. Verder is het belangrijk om naar klanten toe soms net iets extra’s te doen. De klant heeft het gevoel, dat hij meer is dan een nummertje. Hij doet er echt toe! Op deze manier bereik je, dat “klanten trots zijn en zelfs voor jou willen scoren!”

Download artikel